itv
Imagen de archivo de un centro de inspección técnica de vehículos.

Els valencians i valencianes som els que menys ens toca tornar a passar la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) en la primera visita, amb només un 12% de vehicles rebutjats. Enfront de la Comunitat Valenciana està Melilla, ja que és l’última del rànquing amb un 52% de vehicles que no passa la revisió de la ITV a la primera, segons l’informe ‘La postvenda està en el centre’ de Solera.

Andalusia, la Comunitat de Madrid i Catalunya són les regions espanyoles en les quals s’obtenen més ingressos en els tallers que procedeixen de la ITV, i en la Comunitat Valenciana aquests ingressos ascendeixen a quasi 145 milions d’euros. És més, com apunta l’informe, molts conductors es canvien de comunitat per a abaratir els costos en els tallers per a passar la ITV amb èxit.

A més, el document de Solera indica que, si tots els vehicles de més de quatre anys passaren sense excepció la ITV, els ingressos de les inspeccions incrementarien en un 25%. Per això, l’associació AECA-ITV lluita contra l’absentisme dels vehicles en la revisió, sol·licitant que es prohibisca renovar l’assegurança si no es passa la ITV.

La ITV valenciana, de les més cares

Actualment no existeix un registre públic sobre les ITVs que existeixen en tota Espanya. És una de les queixes dels transportistes, a més del tracte i les condicions en les estacions de la ITV.

Per aquest motiu, la federació FENADISMER ha elaborat un document on compara les inspeccions de transport de tot el país. En ell es reflecteix que la Comunitat Valenciana és una de les autonomies més cares, juntament amb Madrid, Múrcia o el País Basc, mentre que la més barata és Navarra.