El Govern Central ha transferit a la Generalitat un total d’1.186 milions d’euros, corresponents a la liquidació de 2017 menys les bestretes a compte.

El delegat del Govern a la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues ha sigut l’encarregat de realitzar aquest anunci i ha afirmat que aquesta quantitat suposa l’1,1 % del PIB valencià i que equival “a 296 col·legis o 36 hospitals “.

El delegat ha destacat que entre 2015 i 2017, el finançament ha augmentat 2.014 milions d’euros i que els proveïdors de la Generalitat han cobrat de l’Estat, a través del **Fonde de Liquiditat Autonòmica, quasi 350 milions ha precisat que l’Estat assumeix els interessos de les càrregues financeres del Govern valencià.

Moragues ha ressaltat que s’han finalitzat obres d’infraestructures per import de més de 240 milions i s’han complit “compromisos” del Corredor Mediterrani, el Parc Central i la línia ferroviària Sagunt-Teruel-Zaragoza.