Les ajudes a l’ocupació 2024 van dirigides a les empreses per la contractació de nous treballadors. També se subvenciona l’autoocupació d’aturats com a autònoms o microempreses.

L’objectiu és afavorir així la inserció sociolaboral del col·lectiu de persones desocupades del municipi de Puçol. El pressupost total és de 58.000 euros.

La Línia d’Ajudes a la Contractació subvenciona a les empreses els salaris i cotitzacions a la Seguretat Social dels contractes laborals que formalitzen amb els aturats empadronats en el municipi de Puçol, a raó de 1.400 € per contracte d’almenys 6 mesos de duració, 1.500 € si són fixos discontinus, o 3.000 € si són contractacions indefinides inicials.

En cas de contractacions a temps parcial, l’ajuda es reduirà proporcionalment al percentatge de jornada, sempre amb la permanència mínima de 6 mesos o indefinida respectivament.

La Línia d’Ajudes a l’Autoocupació farà costat als aturats empadronats en el municipi de Puçol que es constituïsquen en autònoms o microempreses. Se subvencionen les despeses d’inici i consolidació de l’activitat i cotitzacions a la Seguretat Social del titular, amb una ajuda de 3.000 € IVA exclòs.

En tots els casos hauran d’estar empadronats a Puçol, així com inscrits en Labora fins a la seua contractació o autoocupació.

Les sol·licituds es presentaran en la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Puçol, mitjançant el model oficial de sol·licitud, per l’interessat o a través de representant autoritzat, des d’el10 d’abril fins al 30 de setembre de 2024.

Enguany, com a novetat, les contractacions i autoocupacions beneficiàries podran estar realitzades des de l’1 d’octubre de 2023, a fi de facilitar la participació dels contractes i emprenedors donats d’alta en l’últim trimestre de l’exercici, sense interval entre la convocatòria d’un any i el següent.