mesa electoral

Els espanyols tenim una nova cita amb les urnes el 10 de novembre. Cita que suposa l’arribada a les nostres bústies de la temuda propaganda electoral, per a la majoria de votants. Serà la quarta vegada en quatre anys.

Molts votants estan farts de rebre propaganda electoral en la seua bústia. Què es pot fer? Sol·licitar l’exclusió del cens electoral que usen els partits per a evitar aquesta publicitat. El termini per a sol·licitar-lo és fins al 7 d’octubre.

Per a això, és necessari accedir a l’Institut Nacional d’Estadística i completar una sèrie de passos. Abans de començar el tràmit i com a requisit imprescindible, és necessari disposar de certificat electrònic o estar registrat en el sistema Cl@ve Pin.

El procés és el següent:

1- Punxar en aquest enllaç i seleccionar la manera d’identificació desitjat, això és, el certificat electrònic o amb el sistema Cl@ve PIN.

2- Després de la identificació, apareixeran en la pantalla les dades personals i la situació actual en les còpies del cens electoral que es facilita als partits polítics i que és “Inclòs” per defecte. En la part inferior, hi ha un botó en el qual es llig “Enviar sol·licitud” i que és el que cal punxar per a donar-se de baixa de la recepció de la propaganda electoral.

3-En la següent pantalla, la situació actual en les còpies del cens electoral que es facilita als partits polítics apareix ja canviada i pot llegir-se “Exclòs”. A més, és possible obtenir un justificant del canvi.

De tot el pressupost destinat a les eleccions generals del 10 de novembre, la despesa més elevada és el que va dirigit al treball de Correus: 56,5 milions d’euros. Amb aquests diners, es tramita el vot a distància, els avisos als membres de les meses electorals o la propaganda electoral.