pin parental

La Conselleria d’Educació ha aconseguit un principi d’acord amb els sindicats per a signar la setmana vinent un acord global respecte a l’inici de curs 2020-2021. A les mesures d’organització per a garantir la seguretat del curs s’ha sumat una altra proposta.

La iniciativa aposta per la reducció d’una hora lectiva per al professorat que treballe per àmbits en 1º de l’ESO. Aquest temps es dedicarà a les tasques de coordinació de continguts entre departaments.

Segons el conseller Vicent Marzà, “aquest pas que, esperem que es tanque la setmana vinent, és de gran importància”. Assegura que és “un exemple” de com tota la comunitat educativa treballa de manera conjunta. Tot això, “sense de deixar de costat la progressiva millora de les condicions laborals per als docents”.

Marzà ha avançat que es treballarà perquè en el curs 21-22 els mestres passen de les 25 a les 23 hores lectives. També perquè els professors d’instituts reduïsquen una hora passant de 19 a 18 hores lectives. A més, s’ha avançat que en el curs 2021-2022 es faran efectives les reduccions d’hores lectives per a tot el professorat.

Model organitzatiu adaptat per al pròxim curse

En la Mesa Sectorial, Educació i sindicats han tractat també l’inici del pròxim curs 2020-2021. La Conselleria d’Educació ha elaborat el model organitzatiu per a garantir la seguretat i l’ensenyament presencial en els centres el pròxim curs.

Per a això, Educació farà arribar als centres educatius un document on es marca les pautes organitzatives. Aquest estarà acompanyat d’un quadre específic perquè cada centre s’organitze atenent les seues necessitats.

D’aquesta manera, en unes setmanes els centres enviaren la seua organització a la Conselleria. Aquesta mobilitzarà els recursos necessaris del finançament extraordinari estatal per a cobrir totes les necessitats en funció de cada centre.