acoso

Pon Solución, empresa valenciana especialitzada en la millora de la convivència en l’àmbit educatiu, familiar i empresarial, ha elaborat un informe que dóna a conèixer la capacitat del professorat per a identificar, evitar i resoldre casos d’assetjament escolar. Els resultats s’han arreplegat entre més de 500 professors de vuit centres d’educació primària, set instituts d’ensenyament secundari i tres col·legis que imparteixen tots els nivells.

Les dades revelen que solament 1 de cada 10 professors sap com resoldre una situació d’assetjament en l’aula. Quan parlem d’evitar aquest tipus de situacions, solament el 40% afirma sentir-se capacitat. En els dos casos, els docents troben a faltar el coneixement i la implementació d’eines de resolució de conflictes. Una gran majoria sap què fer, però no com dur-ho a terme.

A l’hora d’identificar un cas d’assetjament escolar, el 70% del professorat se sent preparat, encara que mostra preocupació quan la fustigació es produeix a través de les xarxes socials. En este sentit, cal destacar que s’identifiquen més fàcilment els casos d’assetjament en primària que en secundària i és més senzill detectar-ho entre xics, dada preocupant ja que són més els casos de xiquetes afectades per aquest tipus de situacions.

Després de rebre la formació adequada, el 100% dels docents se sent més segur per a detectar i prevenir aquests casos i el 70%, es veuria capacitat per a resoldre una situació de conflicte escolar. Per açò des de Pon Solución destaquen la importància d’ensenyar al professorat a crear i gestionar les eines que generen un clima de convivència i permeten una intervenció ponderada en el conflicte, ja que es tracta del personal qualificat més proper a l’alumne i, per tant, és l’idoni per a identificar i resoldre aquestes situacions.

Com explica Vicent Ginés, director de Pon Solución, “les xifres de conflicte en els centres educatius són alarmants i cada vegada són més elevades en llocs que no disposen de programes per a la convivència”. “Tres de cada quatre alumnes es veu immiscuït en algun cas conflictiu -apunta-, encara que per sort aquestes situacions no evolucionen a casos d’assetjament escolar”.

Resoldre conflictes per a evitar l’assetjament

Existeixen diferències entre assetjament escolar i conflictes en l’aula. Perquè una situació siga identificada com a assetjament escolar s’han de donar tres indicadors: que es reitere en el temps, que es produïsca en diversos espais (centre educatiu, carrer, xarxes socials, etc.) i que existisca diferència de poder entre els implicats, és a dir, que les parts adopten rols d’opressor i oprimit o que siguen diversos individus els qui hostiguen a una sola víctima.

Des de Pon Solución s’aposta per implementar en els centres educatius eines i protocols per a la resolució de conflictes, evitant que aquests desemboquen en un cas d’assetjament. D’arribar a aquesta situació s’engegaria el Mètode PIKAS que involucra a tota la comunitat educativa, les famílies i, fins i tot, a la policia.

La fórmula que aplica aquest gabinet s’articula entorn de quatre cursos seqüencials sobre el tractament del conflicte i una acció tutorial transversal. En ells s’imparteixen gestió emocional, habilitats socials i tècniques per a la detecció i gestió del conflicte. Es posa l’accent principalment en com ensenyar a l’alumnat a reconèixer-ho i tractar-ho, ja que és imprescindible comptar amb els alumnes per a tenir una bona convivència i són els primers a poder detectar i resoldre els conflictes que puguen sorgir. Una vegada implementats aquests principis, s’expliquen i sistematitzen els protocols existents per al tractament de l’assetjament escolar.

Paral·lelament, l’acció tutorial se centra a desenvolupar l’autoritat del professorat en l’aula i a treballar l’autoconcepto i l’autoestima de docents i alumnes des dels seus respectius rols. Així mateix es creen i/o reforcen canals de comunicació que permeten a qualsevol persona del centre educatiu identificar, alertar i saber com actuar davant un cas d’assetjament.

En finalitzar la formació el centre educatiu comptarà amb les eines necessàries per a detectar conflictes o situacions d’assetjament escolar, protocols d’actuació transformativa per a la resolució del conflicte i un sistema estandarditzat per a tractar els casos d’assetjament (Mètode PIKAS).