televisión

La Generalitat Valenciana ha autoritzat la modificació pressupostària destinada a la Corporació Valenciana de Mitjans de comunicació (CVMC). Amb la finalitat d’augmentar les partides destinades a inversions (9,8 milions d’euros) i els actius financers (1,2 milions d’euros) la nova RTVV amplia el pressupost en un total d’11 milions.

Eixa quantitat es restarà del pressupost de despeses i ingressos de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació doncs, tal com es contempla en el Diari Oficial de la Generalitat (DOG) de hui, el capítol 1 destinat a les despeses de personal no s’executarà íntegrament passant dels 19 milions a 7,9 milions d’euros.

Va ser el passat 24 de febrer quan ja es va aprovar el primer pressupost de la CVMC per a l’exercici de 2017 per un import de 55 milions. No obstant açò, sis mesos després el consell rector de la nova radiotelevisió autonòmica va proposar aquesta modificació amb la finalitat d’incrementar inversions (capítol 6) i actius financers (capítol 8).