Les Fogueres infantils de Sant Joan a Alacant ja tenen a guanyadors. La Foguera Florida Portazgo amb el monument el lema del qual és ‘Hara Hachi Bu‘ de l’artista Xavier Gámez, ha sigut la guanyadora del primer premi de la Secció Especial del concurs de Fogueres Infantils 2019.

El Segon premi de la Categoria Especial, ha recaigut en la Foguera Foguerer Carolinas, dels Artistes Ceballos i Sanabria amb el lema Imaginaire.

El Tercer premi ha recaigut en la foguera Baver-Els Antigons de Fernando Foix i Grego Acebedo, amb disseny de Carlos Corredera, amb el lema Un Gir Copernicà.

La resta de premis de les categoria especial de Fogueres Infantils han sigut els següents:
Quart premi: La Ceràmica
Cinquè premi: Diputació-Renfe
Sisè premi: La Condomina
Setè premi: Florida Plaza La Vinya

En la Primera Categoria la foguera guanyadora ha sigut la Foguera de Sèneca- Autobusos amb el lema Sonora de l’artista Oscar Villada.

La resta de premis de la Primera Categoria són els següents:

2. Hernán Cortés
3. Doctor Bergé-Carolinas
4. Ángeles Felipe Bergé
5. Esplanada