luz
El retorn de les vacances vindrà carregat amb més llums que ombres, com resa l’expressió. Però amb un alt cost. I és que, l’import de la factura elèctrica per al consumidor mitjà de la Comunitat Valenciana, en el mes d’agost, ha patit una pujada d’un 4,35 per cent pel que fa al mateix mes de 2016. Açò significa un cost mitjà de 64,55 euros en comparació dels 61,86 que van abonar els consumidors el passat any.

Dades dades calculades per la Fundació per a l’Eficiència Energètica de la Comunitat Valenciana f2i i que recull l’agència d’informació EFE.

No obstant açò, en comparació de juliol, la factura es redueix lleugerament durant el mes d’agost. En xifres, a l’agost la llum ha tingut un cost mitjà de 64,55 euros enfront dels 64,76 euros del mes anterior, el que implica una baixada del 0,32 per cent en la factura final.

D’altra banda, i per conceptes, l’usuari mitjà pagarà 15,71 euros pel terme fix de potència, 33,73 pel consum d’energia, 2,53 per l’impost d’electricitat, 1,39 pel lloguer del comptador i 11,20 en concepte d’IVA.

A més, en una de les pròximes factures, els consumidors que tingueren un contracte elèctric durant 2013 podran apreciar el cobrament d’un suplement estipulat en 0,78 euros denominat “Suplement Territorial”.

Un suplement que prové dels tributs autonòmics fixats en aqueix any per a cobrir els costos de les activitats o instal·lacions destinades a la producció d’energia elèctrica amb fonts renovables, cogeneració i residus amb règim prevalgut, al transport i distribució.