Plaza del Ayuntamiento de Valencia
Imagen digital de la peatonalización de la Plaza del Ayuntamiento de Valencia.

La Junta de Govern Local té previst aprovar hui el projecte d’asfaltat vermellós de la Plaza de l’Ajuntament en el marc de la peatonalització provisional d’aquest espai. Segons ha anunciat la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómezels treballs donaran començaments a la fi d’aquest mes de juny. Una vegada arranquen les obres el termini d’execució serà de de sis setmanes.

“L’objectiu principal és adaptar la plaça a la nova situació en la qual ja no passen vehicles. Retirar tant l’asfaltat negre com les marques viàries característiques de les zones de circulació“, ha ressaltat. Per a això, es durà a terme la pavimentació de l’espai per als vianants amb un material decoratiu d’asfalt àrid color roig. “Una tonalitat que anirà d’acord amb les actuals voreres”, ha precisat.

RECUPERACIÓ DE LA LLAMBORDA ORIGINAL

Els treballs previs consistiran en demolició d’illetes i fresat del paviment asfàltic en tota la superfície d’actuació. A més, en la zona on se situa la falla municipal es procedirà a la demolició del paviment. La finalitat és recuperar i netejar l’antic empedrat de la plaça “molt més resistent al foc”. “Aprofitarem aquesta intervenció per a recuperar aquesta llamborda i fer-lo visible”, ha declarat Gómez.

UNA INVERSIÓ DE MÁS DE 500.000 EUROS

Una vegada realitzades les corresponents demolicions i fresat del paviment existent es procedirà a la conformació de la zona per als vianants. Segons ha explicat la vicealcaldessa, aquest espai per als vianants estarà diferenciat en un total de tres zones.

La primera d’asfalt polit, com a paviment per als vianants entre vorera existent i la nova calçada (conversió en zona de vianants costat oest de la plaça). Amb la superfície fresada s’encintarà la delimitació de la zona per als vianants mitjançant la col·locació d’una línia de rigola de formigó prefabricat de dimensions 50x20x8 cm.

La segona secció serà de llamborda en zona d’ubicació de la falla municipal, en la qual es recuperarà i es rehabilitarà l’antic i original empedrat. Finalment, hi haurà una secció d’asfalt polit que completarà les voreres existents, convertint en zona de vianants especialment el costat aquest de la plaça.

Aquestes actuacions reasfaltarán els 7.600 metres quadrats de les noves zones per als vianants de la plaça amb una inversió prevista de 564.940,35 euros.