Cada any, prop de 8 milions de tones de plàstic entren en els oceans del món. El 70% es va al fons marí i el 15% es queda surant en la superfície en el que es coneix com a illes de plàstic. Lluitar contra aquesta contaminació és un repte per als països, per als consumidors i per a les empreses.

Des de la indústria hem de tenir en compte que són moltes les companyies que fan ús dels plàstics en envasos pels beneficis que aporta aquest material als seus productes. El desafiament per a elles està en convertir aquests residus en material que tinga un nou ús i evitar així que acabe en el mar. És per això que des de les empreses plàstica es llança una consigna en aquesta lluita contra canvi climàtic que és “no culpes al plàstic”. Afirmen que el problema no és el material sinó la gestió dels residus, ací és on, per a ells, naix la contaminació.

 

Illa de plàstic formada en l’oceà per la presència d’aquests residus

És per això que en l’entorn empresarial s’imposa ara un nou model econòmic basat en reduir el consum i el desaprofitament d’energia, aigua i matèries primeres, la qual cosa es coneix com a economia circular. Aquesta permet que, una vegada usat, el residu tinga una segona vida. En l’àmbit autonòmic sectors estratègics com el ceràmic ja estan treballant en aquest línia. de fet han construït una plataforma online que els permet compartir els residus.

No obstant això l’empresa no té tota la responsabilitat, és necessari canviar els hàbits dels consumidors posat que és a casa on es generen els 50% dels residus més contaminants. Per això des de les associacions de consum s’advoca per impulsar una vertadera cultura educativa que fomente el reciclatge en les llars.

Administració, empresa i consumidors, està a l’abast de tots evitar que cada segon es llancen al mar més de 200 quilos de plàstic.