Els jardins de València conten amb 502 arbres mès, i a finald’any serán 1.235. Les varietats d’arbrat que s’han plantat fins ara són de les espècies moreres fruitless, Trachycarpus, Chamaerops, palmeres W. robusta i palmeres datileres.

En les pròxims mesos està previst que planten arbres com Morus alba fruitless, Tabebuia crhysantha, Cupressus sempervirens, Fraxinus ornus, Thylia hibrida argentea, Pyrus calleryana.

Pel que fa a les localitzacions en són diverses i repartides per tota la ciutat, i a tall d’exemple Soriano ha informat que en punts com les drassanes de la Marina de València es plantaran 94 arbres nous; al camí del Cabanyal, 53 arbres; al carrer de Salamanca, 23 arbres, o al carrer de Sant Llàtzer, 13 arbres.

A banda serán les plantacions al Parc Central de la ciutat amb 1.000 arbres i 85.000 arbustos i herbàcies, que actualment creixen i s’aclimaten als vivers municipals situats a l’Albufera.