trasplantes

L’Hospital Universitari Doctor Peset ha realitzat el seu trasplantament renal número 1.000 a un home de 45 anys amb insuficiència renal crònica per malaltia poliquística. El pacient, que portava des de 2015 en hemodiàlisi, es troba encara hospitalitzat i evoluciona favorablement.

Aquesta xifra redona coincideix amb l’any de màxima activitat trasplantadora d’aquest centre sanitari públic valencià, que, amb 67 trasplantaments en el que va de 2017, batrà el seu propi rècord, que estava en 62 empelts anuals.

“Arribar als 1.000 trasplantaments suposa un gran assoliment per a aquest hospital perquè som conscients que darrere de cada trasplantament hi ha una història i un pacient que millora la seua expectativa i la seua qualitat de vida. El programa de trasplantament renal és el paradigma del treball en equip, un exemple que dóna una projecció de futur a aquest centre i que planteja nous reptes no solament als equips directament implicats en el trasplantament sinó al conjunt de l’hospital”, ha assenyalat Francisco M. Dolz, gerent del Departament de Salut de València-Doctor Peset.

Més d’una dècada salvant vides

Aquest centre sanitari públic valencià va ser acreditat al juny de 1996 com a centre trasplantador renal de donant cadàver i l’1 de novembre d’aquest any es va efectuar el primer trasplantament a una dona de 56 anys. En aquestes dues dècades, l’activitat trasplantadora ha sigut creixent fins a aconseguir més de 60 trasplantaments renals anuals en els últims tres anys.

L’Hospital Universitari Doctor Peset va ser pioner a nivell nacional en la utilització de donants amb criteris expandits (òrgans de donants de més de 60 anys o amb comorbilidades afegides), així com en la introducció de la biòpsia renal (a càrrec del Servei d’Anatomia Patològica) en l’avaluació histológica dels renyons procedents d’aquest tipus de donants.

Un altre dels camps en els quals destaca el centre valencià és en la realització de trasplantament renal amb òrgans de donants pediàtrics de menys de 3 anys d’edat que s’implanten en bloc en receptors adults. Les exigències tècniques d’aquest tipus de trasplantament han convertit a l’Hospital Universitari Doctor Peset en centre de referència per a la derivació d’aquests òrgans, no solament a nivell nacional sinó també de països com Portugal, Itàlia o França.

De fet, aquest centre ha realitzat fins hui un total de 47 trasplantaments renals de donants en asistolia, dels quals 18 s’han efectuat en 2017, la qual cosa representa el 27% de l’activitat trasplantadora del present any. Així, el renyó del trasplantament número 1.000 procedia d’una donació en asistolia controlada.

Al juliol de 2014, l’Hospital Universitari Doctor Peset va iniciar el programa de trasplantament renal de donant viu i ja ha realitzat 21 trasplantaments d’aquest tipus amb excel·lents resultats. A més, participa en el programa d’intercanvi nacional d’òrgans per al trasplantament renal de pacients hiperinmunizados com a conseqüència de transfusions, embaràs o trasplantaments renals previs, amb la finalitat d’incrementar les seues expectatives de trasplantament.