Els Ajuntaments de Paterna i Riba-roja de Túria han presentat aquest matí el Projecte Guardian, una innovadora iniciativa que han preparat conjuntament amb Hidraqua i amb la qual tots dos municipis pretrenden millorar la preparació i la resiliència als incendis de la zona boscosa que comparteixen del Parc Natural del Turia i La Vallesa a través de la reutilització d’aigües residuals procedents d’una estació depuradora.

L’acte de presentació, que ha tingut lloc as Castell de Riba-roja, ha comptat amb la presència de l’alcalde de Riba-roja, Robert Raga, l’alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, el gerent de Hidraqua, Massimo Marras i el director del Parc Natural del Turia.

A la cita també han assistit diversos representants d’altres empreses i institucions que han participat en aquest projecte, com és el cas de la consultora Medi XXI, el Grup d’Economia de l’Aigua de la Universitat de València, l’Institut d’Enginyeria de l’Aigua i el Medi ambient de la Universitat Politècnica de València, i Cetaqua, el Centre Tecnològic de l’Aigua.

Durant el torn d’intervencions, els dirigents han informat que el projecte Guardian s’ha presentat a la III edició de les Urban Innovative Actions UIA), una convocatòria que compta amb fons per a recolzar mesures innovadores en l’àmbit del desenvolupament urbà sostenible. El projecte, el període del qual d’execució és de març de 2019 a març de 2022, té un cost total de 5,5 milions d’euros subvencionables al 80% amb Fons FEDER de la UE mentre que la resta estaria finançada pels ajuntaments, empreses i universitats esmentades anteriorment.

L’alcalde de Riba-roja, Robert *Raga ha assegurat “tracta d’un projecte que compleix amb els paràmetres de R+D+I, atenent als criteris de sostenibilitat amb el doble vessant de la reutilització de les aigües residuals procedents de la depuradora EDAR Camp de Túria II i la prevenció dels incendis en el Parc Natural del Túria i la Vallesa”

Raga ha destacat el treball inicial realitzat per un estudiant d’Agrònoms, que va posar sobre la taula aquesta iniciativa i ha incidit en la necessitat de protegir tant aquest enclavament natural com a les zones residencials, com Els Pous, València La Vella i Masia de Traver que limiten amb el Parc Natural del Túria. “Seguirem treballant en la neteja, conservació i adequació del Parc, especialment en el tractament de les canyes al costat de la Coordinadora en Defensa dels Boscos del Túria i el Parc Natural”.

Pel que es refereix a Paterna, que aportaria al projecte 700.000€ també subvencionables al 80%, Juan Antonio Sagredo ha explicat que, entre altres actuacions, s’instal·laria en la zona forestalpaternera tota una xarxa de subministrament d’aigües reutilitzades, 2 dipòsits d’aigua de 500 m3 i una xarxa de fins a 9 canons d’aigua en la zona perimetral d’habitatges amb el major risc en cas d’incendis que donarien cobertura a 800 ml de l’interfície urbà-forestal.

Referent a açò, el primer edil paterner també ha anunciat que el projecte també contempla per al seu municipi “la recuperació del llac de la Vallesa com a aiguamoll, l’execució de treballs de Silvicultura Preventiva en l’interfície urbà forestal, amb actuacions sobre una superfície aproximada de 36 hectàrees, l’execució de treballs vigilància forestal en el bosc de la Vallesa i la reforma i millora de la torre de vigilància forestal.

Les àrees urbanes de Riba-roja i Paterna comparteixen la zona forestal de “La Vallesa” i el Parc Natural del Riu Tùria que, a causa del seu alt nivell de antropització i a la integració dins de l’estructura urbana, estan subjectes a un alt risc d’incendi, amb un alt impacte en termes de pèrdues de vida i danys materials.

Per açò, amb el Projecte Guardian tant Riba Roja com Paterna proposen un conjunt d’estratègies per a millorar la resiliència de les zones urbanes afectades i està basat en la implantació d’una bateria d’iniciatives innovadores amb la utilització d’aigua regenerada com a eix central.

En aquestes actuacions, el gerent de Hidraqua, Mássimo Marras ha destacat que “es tracta d’un projecte que contempla per primera vegada l’eliminació de clorpirifos, un contaminant emergent que es troba en les aigües depurades que es preveu reutilitzar i per a açò s’han desenvolupat uns sistemes que permeten la seua eliminació en els processos de depuració perquè, una vegada aquesta aigua es reutilitze, manque d’aquest contaminant. L’aigua així depurada es destinarà a més per a la millora ecològica de l’embassament de la **Vallesa, com a element integrat en aquesta innovadora estratègia de prevenció”.

Així mateix, es planteja a la transformació de la vegetació a través de la creació de “barreres verdes” en llocs estratègics amb espècies més resistents al foc que ajuden a ralentir l’avanç d’un front d’incendi si s’arriba a produir. Aquestes barreres verdes es regarien de manera controlada, amb l’aigua regenerada, per a assegurar que sempre tenen el contingut òptim d’humitat.

A diferència del que passa en l’actualitat, aquest reg serà regulat sobre la base del mesurament de dades en camp a través d’una xarxa de sensors de manera que s’aportarà només l’aigua estrictament necessària per a evitar el creixement **descontrolado de la vegetació.

Finalment, el projecte contempla la formació i informació a la població per a incrementar el nivell d’autodefensa. La realització de mapes de reg individualitzats perquè cada veí conega el risc associat a la seua propietat i la formació perquè es prenguen les mesures encaminades a la seua reducció. També es preveu la realització de cursos, tallers, simulacres i l’elaboració de guies de piro-jardineria, és a dir, jardins resistents al foc.