El Gordo cae en la Comunitat Valenciana

Enguany els afortunats a guanyar la Grossa del Sorteig Extraordinari de Nadal tornaran a rebre 400.000 euros per dècim encara que no serà un premi íntegre a causa del pagament d’impostos. Els premiats passaran a percebre 324.000 euros després d’aplicar-se’ls el 20% de retenció corresponent al premi.

En anys anteriors, la base del 20% s’aplicava sobre 397.500 euros a causa del mínim exempt menor, per la qual cosa la tallada de l’Estat era lleugerament superior (79.500€) i l’agraciat percebia menys diners (320.500€). No obstant això, aquest 2019 els guanyadors dels 400.000 euros cobraran 324.000 ja que tributaran 380.000 euros portant-se Hisenda un total de 76.000 euros enfront dels 24.000 que es va portar en 2018.

Els guanyadors del segon premi obtindran un brut de 125.000 euros que després del pagament d’impostos baixarà a 104.000 euros abonant així 21.000 euros a Hisenda, mentres que els agraciats amb el tercer premi (50.000 euros) pagaran 6.000 euros i rebran un total de 44.000 euros.

Tots aquells que reben quantitats menors als 20.000 euros, és a dir, els guanyadors dels quarts premis d’ara en avant (cinquens premis, pedrea i reintegraments) estaran exempts d’impostos pels quals percebran les seues quantitats guanyades de manera íntegra posat que enguany Hisenda cobrarà el 20% sempre que se superen els 20.000 euros.