Han transcorregut cinc mesos des que el passat 10 d’abril va tindre lloc la reunió constitutiva del Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista. Des de llavors el Consell ha treballat en l’elaboració d’un document en el que s’arrepleguen 293 mesures agrupades en cinc grups d’actuació que tenen com a objectiu la defensa de les víctimes i la persecució dels maltractadors.

El lloc triat per a la signatura del Pacte ha sigut el Centre del Carme, allí no ha faltat el president de la Generalitat, Ximo Puig, la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, l’alcalde de València, Joan Ribó, i la regidora d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Isabel Lozano.

La pròpia Oltra assegurava durant este cap de setmana que el Pacte suposa un pas “important i decisiu” en el camí d’aconseguir que qualsevol maltractament cap a la dona isca del debat partidista i es veja com un “conflicte públic i social i no com un fet domèstic”.

Amb este acord, les institucions valencianes, partits polítics, universitats, mitjans de comunicació, cossos de justícia i seguretat pública, entitats i organitzacions de la societat civil i la ciutadania es comprometen a lluitar contra tot tipus de violència cap a les dones, en tots els seus vessants i a complir, fer complir i promoure les accions de l’acord.

El pacte es dividix en 5 línies estratègiques: garantir una societat lliure i segura contra la violència de gènere; feminitzar a la societat; coordinar el treball en xarxa per a l’atenció de dones víctimes de violència masclista i dels seus fills i filles; la sociabilización perquè aquest tipus de violència siga concebut com un conflicte polític; i la dotació d’un pressupost estable per a poder desenvolupar i implementar els objectius consensuats.

La vicepresidenta ha afirmat que ara l’objectiu és aconseguir que tota la ciutadania, tant l’organitzada com cada persona a títol personal, s’adherisca a este acord, perquè la igualtat real entre homes i dones s’ha de construir amb un “compromís institucional i social, situant el problema de la desigualtat com un problema social estructural”.

El procés del Pacte

El Pacte ha sigut el resultat de 8 jornades de treball en les quals han participat els partits polítics amb representació supramunicial en qualsevol de les cambres legislatives de la Comunitat Valenciana i a entitats feministes i representatives de l’associacionisme de dones.

Així mateix, han participat la Delegació del Govern a la Comunitat Valenciana, la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), les tres diputacions provincials i les ciutats de més de 100.000 habitants, juntament amb entitats representatives de mitjans de comunicació, universitats públiques, Fiscalia, Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) i el Col·legi d’Advocats i Advocades.

I, finalment, s’han subscrit a aquesta iniciativa els cossos de Policia Local, Policia Autonòmica, Policia Nacional i Guàrdia Civil, així com a la Plataforma del Tercer Sector, Coordinadora d’ONGDS, Mesa d’Entitats i Consell Jurídic Consultiu (CJCV).