Estudiantes examen Mir de Sanidad

El Ple del Consell ha autoritzat el decret pel qual s’aprova l’Oferta Pública d’Ús de 2019 per a personal gestionat per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. L’oferta aprovada per este decret està constituïda per places vacants i dotades econòmicament en el Pressupost de la Generalitat per al present exercici 2019.

El total d’esta oferta ascendeix a 2.032 places, detallades per categories professionals, amb indicació del nombre total de places per categoria i sistema de provisió, nombre de places corresponent al torn lliure, promoció interna del personal estatutari fix i funcionari de carrera, així com a les places derivades del Pla d’Estabilitat.

En concret, aquestes 2.032 places corresponen a 1.962 places d’estatutari (804 places de promoció interna, 970 de torn lliure i 188 d’estabilització) i 70 places funcionarials.

Torn lliure

Les 1.962 places d’estatutari corresponen a 970 places de torn lliure, de les quals, per categories, hi ha 10 places d’administratiu, 8 d’auxiliar administratiu, 7 d’auxiliar de farmàcia, 8 d’infermera especialista obstètric-ginecològica, 11 d’infermera especialista de salut mental, 356 d’infermera d’institucions sanitàries, 12 d’infermera SAMU.

També s’inclouen en esta categoria 80 places de facultatiu especialista, 8 de fisioteràpia, 1 d’higienista dental, 2 d’enginyer tècnic, 2 metges de CPF (Centre Planificació Familiar), 2 metges d’equip mòbil, 103 metges de família Equip d’Atenció Primària (EAP), 17 mèdics SAMU, 4 metges de treball, 9 metges d’urgència hospitalària, 10 pediatres d’Equip d’Atenció Primària i 2 periodistes.

A més, es convoquen 281 places de tècnic d’atenció auxiliar d’infermeria, 1 de tècnic d’ergonomia, 6 de tècnic d’anatomia patològica, 4 de tècnic de documentació sanitària, 7 de tècnic especialista de laboratori, 1 de tècnic especialista en medicina nuclear, 15 de tècnic especialista en radiodiagnòstic, 1 de tècnic especialista en radioteràpia i 2 de tècnic d’higiene.

Promoció interna

Respecte a les 804 places de promoció interna, es convoquen 10 places d’administratiu, 8 d’auxiliar administrativa, 7 d’auxiliar de farmàcia, 7 d’infermeria especialista obstètric-ginecològic, 11 d’infermer especialista de salut mental, 356 d’infermer d’institucions sanitàries, 12 d’infermeria SAMU, 25 de facultatiu especialista, 7 de fisioterapeuta i 2 d’enginyer tècnic.

També es convoquen les següents places: 2 metges de CPF, 1 metge d’equip mòbil, 27 de metge de família d’Equip d’Atenció Primària, 5 de mèdics SAMU, 1 metge del treball, 3 metges d’urgència hospitalària, 4 pediatres d’Equip d’Atenció Primària, 1 periodista, 281 de tècnic de Cures d’Auxiliar d’Infermeria, 6 de tècnic d’anatomia patològica, 4 de tècnic de documentació sanitària, 7 de tècnic especialista de laboratori, 15 de tècnic especialista en radiodiagnòstic, 1 de tècnic especialista en radioteràpia i 1 tècnic d’higiene.

Pla d’Estabilització

Quant a les 188 places del Pla d’Estabilització corresponen a 4 de treballador social, 10 d’auxiliar administratiu, 5 d’auxiliars de farmàcia, 1 dietista nutricionista, 100 d’infermeria d’institucions sanitàries, 13 de facultatiu, 1 d’higienista dental, 1 d’enginyer superior, 3 metges de CPF, 10 metges de família d’Equip d’Atenció Primària, 5 de metges d’Urgència hospitalària.

També s’inclouen en aquesta categoria 10 pediatres d’Equip d’Atenció Primària, 1 de tècnic especialista de documentació sanitària, 16 tècnics especialistes de laboratori i 8 tècnics especialistes de radiodiagnòstic. Finalment, les 70 places funcionarials corresponen a 38 places de torn lliure i 32 de promoció interna.

Major Oferta d’Ocupació Pública

D’esta manera, l’any vinent es farà efectiva la major Oferta d’Ocupació Pública realitzada fins al moment, atès que, està prevista la convocatòria dels processos selectius corresponents a les OPE’s dels anys 2017, 2018 i 2019, amb una oferta de 13.422 places.

Totes elles, sumades a les 3.608 places de les oposicions de 2014, 2015 i 2016, sumen un total de 17.030 places, que reduiran els índexs de temporalitat i donaran estabilitat a les plantilles de les institucions sanitàries.