Arranca el termini per a presentar la declaració de la renda. Enguany, la major incerteses és com afectarà les 3’5  milions de persones que s’han vist afectades per un ERTE en el 2020.

Normalment l’ingrés mínim per a declarar és de 22.000 euros anuals. No obstant això, n’hi ha prou amb haver cobrat 1.500 euros d’un ERTE  al llarg de l’any perquè aqueix límit es reduïsca als 14.000 euros. Aquestes persones, en tenir dos pagadors (la renda i el SEPE), se’ls retindrà per dos. Realment, la prestació per ERTE es dóna sense retenció o amb una retenció mínima del 2%. Això és el que fa que en la declaració calga pagar els impostos que no es van retenir en el seu moment en cada pagament. D’aquesta manera, moltes de les persones afectades per un ERTE hauran de pagar a Hisenda prop de mil euros.

A les persones que han estat en atur també els afecta. Perquè en la majoria de casos també s’ha concedit la prestació sense retenir l’IRPF i ara els eixirà a pagar.

El termini estarà obert fins al 30 de juny. De qualsevol forma, L’Agència Tributària enviarà cartes informatives als perceptors d’ERTE que no van presentar declaració en la Campanya anterior i també reforçarà l’assistència personalitzada.