Mejora desde Obres Públiques

La Conselleria d´Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori ha inclòs en els pressupostos de 2018 els treballs de consultoria del projecte denominat ‘Millora de la Seguretat Ferroviària i de l’Accessibilitat’ en els termes municipals de Torrent, Alcàsser i Picassent’. Així, preveuen la supressió de quatre passos a nivell de la Línia 1 de Metrovalencia (Bétera-Vilanova de Castelló) en el tram Torrent-Picassent.

Al seu torn, aquesta actuació inclou la millora de la xarxa viària que uneix aquestes dues últimes poblacions i la construcció d’una passarel·la per a millorar l’accessibilitat per als vianants i ciclista en el nucli de la Font de l’**Omet de Picassent, evitant la intrusió de vianants en el pont ferroviari allí existent.

Els passos que mitjançant el projecte citat van a ser eliminats milloren substancialment la seguretat ferroviària i l’accessibilitat a nuclis residencials com els de Sant Ramón a Picassent i Realón a Alcàsser, així com a una important zona agrícola. El contracte de consultoria té un import de 330.330 euros, IVA inclòs, i el termini benvolgut per a la totalitat dels projectes bàsics i constructius, que s’abordaran de forma simultània, és de 18 mesos.

La supressió d’aquests passos es va a coordinar amb el condicionament de la connexió viària Torrent-Picassent. S’abordarà especialment el tram contigu a aquests passos, a diferent nivell, que constitueix el tram central de la carretera CV-414 destinada a unir tots dos municipis.

Igualment, es contempla l’anàlisi dels fluxos per als vianants i ciclistes, estimant-se les actuacions necessàries perquè tinguen continuïtat amb les degudes condicions de seguretat.

La redacció del projecte de nova passarel·la sobre el Barranc de Picassent en la Font de l’Omet s’escometrà per a facilitar la posterior execució de l’obra per part d’aquest municipi, en el marc de la col·laboració que sobre aquest tema estan desenvolupant les dues institucions.