Aquest pròxim divendres, 27 de setembre, està previst que s’aprove en la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de València l’adjudicació dels carrils bici de les avingudes Primat Reig -entre les avingudes de la Constitució i Blasco Ibáñez- i del Port –entre Serradora i el carrer Dr. J.J. Dómine-. Tots dos projectes han sorgit de la “Consulta Ciutadana d’Inversions en Barri 2018”.

Les empreses adjudicatàries han sigut BECSA SAU en el cas del carril bici de l’Avinguda del Port, per un import total de 274.046,85 euros, i Pavasal en el cas del carril bici de l’Avinguda de Primat Reig, per un import total de 467.243,92 euros. Després de l’adjudicació, en un termini màxim d’un mes es formalitzarà el contracte perquè, posteriorment, en qüestió d’una setmana, es done començament a les obres. És a dir, les obres, si tots els terminis concorren amb normalitat, començaran al novembre o fins i tot abans.

Carril bici de l’avinguda Primat Reig

Aquest carril bici de 2.400 metres de longitud, bidireccional i 2,5 metres d’ample connectarà l’avinguda Constitució amb Blasco Ibáñez passant per l’avinguda Catalunya. Circularà pegat a la vorera, per la qual cosa el carril EMT-Taxi es desplaçarà i les parades d’EMT disposaran d’un pas de vianants elevat –a nivell de vorera- perquè les persones usuàries de l’autobús puguen creuar el carril bici en condicions de seguretat i accessibilitat. Una altra singularitat d’aquest projecte és que, a l’altura de l’avinguda Constitució, quan circule paral·lel a la rampa del pas inferior, el carril bici passarà a ser ciclocalle. En el seu recorregut, connectarà amb els carrils bici de l’avinguda Constitució, Almassora, Cavanilles, Dr. Gómez Ferrer i Blasco Ibáñez.

Inici de la millora del carril bici de l’Avinguda del Port

De la mateixa manera, al novembre s’iniciaran les obres per a baixar a la calçada el tram ja existent entre Serradora i Dr. J. J. Dómine de 535 metres, bidireccional i 2,5 metres d’ample. Des de Mobilitat Sostenible s’ha explicat que “es corregirà així, a la fi, almenys en aqueix primer tram, la fallida i molt costosa actuació realitzada en l’Avinguda del Port en 2006, recuperant espai per als vianants, mantenint la zona d’estacionament, i quedant tres carrils per al trànsit motoritzat i dos per a la circulació en l’eix ciclista, ara segregada de l’espai dels vianants”.