autobuses

L’alcalde de València, Joan Ribó, s’ha fet eco del Pla d’Inversions de l’EMT i ha explicat que l’adquisició dels 200 nous autobusos híbrids per a renovar la flota, baixar l’edat mitjana dels vehicles i reduir les emissions de gasos contaminants en un 1.200% es farà a través del crèdit del Banc Europeu d’inversions, “que finançarà el 50%, en unes condicions ideals: un rèdit d’aproximadament el 0% i una amortització durant tot el període que és de 15 anys”.

“Per a accedir ací necessitàvem eixir del Pla d’Ajust, cosa que vam fer, i necessitàvem tenir en l’EMT amb una solvència i patrimoni net positiu, cosa que aconseguim en acabar en 2018”, ha aclarit en avançar que l’equip de Govern estudia accedir a aquest tipus de crèdit del BEI per a abordar altres assumptes que preocupen molt a la ciutadania com són la creació d’un parc d’habitatges de lloguer i la intervenció al Col·lector Nord.

D’altra banda, ha recordat “l’aposta del Govern de la Nau per les energies renovables amb l’adquisició d’autobusos híbrids menys contaminants i amb la creació de central fotovoltaica per a l’autoconsum en les instal·lacions de l’EMT que, a més, podrà exportar energia neta a altres equipaments municipals”.

“Deixarem d’emetre a l’atmosfera, només en 4 anys, més de 4.000.000 kg de CO2. També́ reduirem en gran manera l’emissió d’altres gasos contaminants i de partícules de suspensió, així com la contaminació́ acústica dels autobusos en més d’un 50%”, ha conclòs l’alcalde.

José Enric Alemany i Joan Ribó en la presentació del Pla d’Inversions de l’EMT.

El regidor de Mobilitat Sostenible, Giussepe Grezzi, ha afegit que l’acord amb el BEI també permetrà “que els nostres treballadors desenvolupen els seus treballs millor, l’obertura del nou aparcament de Safranar per a posar els nous vehicles, i l’execució altres inversions per a millorar els sistemes d’informació”. “Però, sobretot, com ha dit l’alcalde, el més important és la compra d’autobusos per a continuar la renovació de la flota després d’anys de falta d’inversió per part de l’anterior equip de govern”.

José Enric Alemany ha facilitat detalls de les característiques tècniques dels nous autobusos i infraestructures; la construcció de marquesines en la zona d’aparcament d’autobusos de les cotxeres de Sant Isidre, que protegiran els autobusos i permetran l’ampliació́ de l’estació́ fotovoltaica del centre fins als 400KW de potència i en els tallers de Sant Isidre operar amb energia 100% renovable.

El nuevo reglamento de la EMT cambiará la forma de viajar en autobús

Un bonobús fallero permitirá viajar de forma ilimitada durante las fiestas