RTVV

La bossa d’ocupació temporal de la Corporació Valenciana de Mitjans de comunicació (CVMC) ja està publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). Per a entrar a formar part del primer equip de la nova RTVV els interessats disposaran d’un termini de deu dies hàbils a comptar des d’este dimecres, és a dir, fins a dimarts que ve 20 de juny, per a presentar les seues sol·licituds via telemàtica.

En les bases es recorda que es tracta dels càrrecs imprescindibles per a la posada en marxa de l’ens autonòmic fins que s’aproven les places definitives, per la qual cosa serien uns llocs temporals per als quals es tindran en compte els mèrits dels futurs treballadors així com haver format part de la plantilla de l’antiga RTVV.

Les bosses convocades són tant per a direcció (Gabinet Tècnic, Secretaria de Presidència, Secretaria, Departament Econòmic i Contractació, Recursos Humans, Departament Jurídic i Departament Tecnològic) com per a ocupació de tècnics, operadors, auxiliars, administratius i productors executius. La selecció es realitzarà seguint criteris d’igualtat, mèrit i capacitat per mitjà del sistema de punts, a més es realitzarà una entrevista per als llocs de direcció.

Barem de mèrits
La màxima puntuació que podrà obtenir-se és de 50 punts en el barem de mèrits: 19 d’experiència professional, 7’5 per ser extrabajador de RTVV mitjançant oposició, 2’5 per altres categories professionals en RTVV, 5 per valencià, 4 punts per altres llengües estrangeres, 4’5 altres titulacions, 5 per cursos de formació, 1’5 si es té una diversitat funcional del 33% i 2’5 punts si esta diversitat és igual o superior al 65%.