“Tenim un pla per a convertir en zona de vianants la plaça de l’Ajuntament de València, però volem fer-lo de la mà de la ciutadania”. La regidora de Desenvolupament Urbà Sostenible i vicealcaldessa, Sandra Gómez, ha presentat hui el procés participatiu per a la conversió en zona de vianants de la plaça de l’Ajuntament «Pensem la plaça» que, tal com ha explicat, suposa una invitació als veïns perquè s’impliquen i prenguen part activa en el seu disseny.

El procés participatiu arranca ara, una vegada que des de l’Ajuntament s’han assenyalat els límits bàsics del futur projecte, com la reserva de l’espai per a la realització de les mascletàs, o la recuperació de l’espai per als vianants. Tal com ha explicat Elisa Valía, regidora de Participació i Transparència, s’assenyala una sèrie de valors i criteris compartits per tot el procés “característics del govern municipal i representatius de la societat del 2019: són dos valors fonamentals que actuen com a element estructurant i transversal”.

“UNA PLAÇA SOSTENIBLE, INCLUSIVA I FEMINISTA”

El primer d’ells es refereix a la sostenibilitat i adaptació al canvi climàtic; i el segon implica la inclusió de la perspectiva de gènere. “És a dir, que la plaça serà sostenible, feminista i inclusiva i, per tant, el procés de participació i la reflexió que es duga a terme també tindran com a elements estructurals i transversal la sostenibilitat mediambiental i la sostenibilitat social i perspectiva de gènere”, ha subratllat la regidora.

Sandra Gómez i Elisa Valía presenta el pla de participació per a la remodelació de la plaça de l’Ajuntament.

Des de la Regidoria de Participació s’ha posat en marxa la pàgina web www.pensemlaplaza.es, com a eina per a facilitar el procés de participació. Les persones interessades podran inscriure’s en qualsevol dels grups que es definiran en funció de tres àmbits de reflexió: criteris d’accessibilitat i mobilitat (Xarxa), criteris de connectivitat i habitabilitat (Espai Públic); i criteris d’usos i gestió (Activitat).

Els debats que es realitzen conclouran en reflexions que després s’inclouran en el plec de condicions del concurs d’idees que impulsarà l’Ajuntament, i que s’iniciarà quan es tinguen les conclusions del procés. Ja s’està configurant un grup motor amb representació de l’administració, universitats, associacionisme, activitats socials, econòmiques i culturals, i col·lectius concrets com per exemple de discapacitats.

De manera paral·lela, hi ha un grup de coordinació municipal compost per tots els serveis tècnics municipals relacionats amb el futur procés de transformació urbana de la plaça, per a garantir que tot el que s’està reflexionant tinga una viabilitat després. I, finalment, s’ha creat una taula política en la qual estan representats tots els grups polítics municipals, perquè estiguen informats i també per a integrar els suggeriments que puguen realitzar.

El procés entra ara en la fase de diagnòstic participat, i a partir de la primera setmana de novembre i fins a principis de desembre, es desenvoluparà la fase de propostes de millora.