Tantes com 13 són les novetats que presenta la nova Inspecció Tècnica dels Vehicles. Una serie de noves praxis que inclou l’elecció de l’estació en el cas d’haver de passar un segon control, la revisió del sistema de les emissions o que aquells cotxes de més de 30 anys seran catalogats d’històrics. Una sèrie de mesures que eren desconegudes per a la majoria.

Els nous mètodes de control no seran vinculants fins al 10 de setembre però els conductors han de començar a familiaritzar-se amb la nova ITV i oblidar l’antiga. Per exemple, els cotxes de lloguer també hauran de passar la Inspecció cada quatre anys i la seguretat i el medi ambient es va a tenir molt en compte.

El que no s’ha establit encara són els canvis en els preus dels diferents tallers encara que s’espera que les tarifes pugen un 82% en els vehicles dièsel i un 170% en el cas dels ciclomotors.