Prop d’un milió de parelles en edat reproductiva patixen un problema que cada vegada està més estès: l’esterilitat. Una trava a l’hora de tindre fills que ha augmentat considerablement estos últims anys amb el retard de la maternitat.

En l’Hospital Universitari de La Ribera es reben cada any a unes 600 parelles amb dificultats en la reproducció. Per a açò este centre gestionat per Ribera Salud oferix tractaments d’inducció de l’ovulació i inseminacions artificials.

Després d’eixe tractament, una de cada tres parelles que acudixen a l’Hospital Universitari de La Ribera aconseguix una correcta gestació. Xifra que a més augmenta al 50% quan es tracta de parelles joves. Per a açò des de Ribera Salud es continua apostant per la implicació i formació de tot el seu personal oferint cursos amb els últims avanços en esta especialitat sanitària.