Mercadona

Mercadona, empresa familiar de supermercats de capital 100% espanyol, incorpora a la seua plantilla un total de 7.000 persones de cara a la campanya d’estiu, que s’inicia en este mes de juny fins a setembre. Açò suposa comptar amb 2.000 persones més respecte a les 5.000 contractades durant l’estiu de 2016.

La necessitat de reforçar la plantilla durant estos mesos es deu, principalment, al fet que gran part dels seus treballadors i treballadores gaudixen de les seues vacances i hi ha un increment de clients amb l’arribada de turistes al nostre país. L’objectiu d’esta ampliació és garantir l’excel·lència en el servei que s’oferix als “Caps” (clients) en les més d’1.600 tendes repartides per tota Espanya.

José Elías Portalés, Director de Contractació de Recursos Humans de la companyia, ha dónes-tacado que aconseguir este objectiu de qualitat requerix preparació i esforç “perquè és-tos milers d’empleats accedisquen a la formació específica dels seus llocs i tinguem l’es-guridad que estem satisfent als nostres clients de la mateixa manera que ho fem la resta de l’any”. Actualment, Mercadona compta amb una plantilla de 79.000 persones, després de crear l’any passat 4.000 nous llocs més, tots amb ocupació estable i de qualitat que reflecteix el compromís de la companyia amb el creixement personal i professional del conjunt de les seues treballadores i treballadors.

Este compromís ha permès, dins del marc del Conveni Col·lectiu de la companyia, al-canzar importants fites en 2016, com per exemple que el 98% de la plantilla cobrara una prima per objectius (300 milions d’euros en el seu conjunt), que 7.536 persones canviaren de tram o categoria laboral (amb un increment salarial del 11%), o que es garantisca, com amb les 7.000 persones que s’incorporen per a la campanya d’estiu, que el salari net mínim d’entrada en Mercadona siga d’1.122 euros al mes.

Política de Recursos Humans reconeguda per l’ONU
La política de recursos humans de Mercadona ha sigut reconeguda per l’Organització Inter-nacional del Treball (OIT), dependent de Nacions Unides, en el seu estudi “L’Ocupació Atípi-co en el Món”. Per a l’OIT, l’aposta de Mercadona per l’ocupació estable i de qualitat, així com l’esforç que realitza en formació i el repartiment de beneficis amb els treballadors, són factors responsables de l’èxit de la seua política de Recursos Humans.