Un menor valenciano hospitalizado por abuso de videojuegos
Hospital Provincial de Castellón. / EFE

Dos mesos és el temps que ha hagut de romandre hospitalitzat un menor de Castelló per a frenar el seu abús a els videojocs. L’adolescent ha sigut el primer cas clínic del món a haver de ser ingressat per la seua addició al Fortnite.

Es tractava d’un menor amb un molt alt rendiment acadèmic previ. La família havia observat des de començament del curs un major absentisme escolar; ruptura dels horaris de descans; i desvinculació del ritme del curs coincidint amb un canvi de classe.

El cas clínic ha sigut estudiat per un equip d’investigació format per personal de l’Hospital Provincial, la Universitat Jaume I i l’Hospital General Universitari de Castelló. Ara aquest ha eixit publicat en la Revista de Psiquiatría Infantojuvenil.

Segons detallen, l’adolescent va presentar diversos símptomes que van portar a la decisió d’hospitalitzar-li durant dos mesos. Aquests incloïen aïllament en domicili; rebuig a interaccions socials amb negació a acudir a serveis sanitaris; inflexibilitat personal persistent; escàs interès pel seu entorn; i molt selectiu en els seus gustos i amb activitats restrictives. A més, presentava alteracions en l’acompliment de les activitats bàsiques de la vida diària, en la presa del tractament prescrit a l’hospital de dia i en el ritme de somni.

COM HA SIGUT LA “DESINTOXICACIÓ” DEL MENOR

El tractament va precisar un abordatge intensiu multidisciplinari, des d’un enfocament cognitiu conductual, treballant tant amb el pacient com amb la seua família. Alhora es van implementar estratègies d’intervenció com a reestructuració cognitiva; desenvolupament d’habilitats personals; maneig de contingències i establiment de pautes diàriament.

Tal com explica l’equip investigador, això va servir al menor per a “ser capaç d’apreciar les repercussions que l’ús del videojoc estava tenint en la seua vida diària”. A més, assenyalen que li va permetre “abordar el duel per la mort del seu familiar i com l’ús del joc va començar com un refugi per al seu malestar emocional”.

Els resultats han mostrat una disminució significativa de l’ús de pantalles així com una millora del funcionament personal i social del pacient. A l’Hospital de Dia, on s’ha treballat en la prevenció de recaigudes i la incorporació progressiva als seus estudis, ha prosseguit amb l’entrenament en regulació emocional i l’adquisició d’habilitats comunicatives, de forma grupal.

PAUTES PER A JUGAR ALS VIDEOJOCS SEGONS ELS EXPERTS

Després de l’avaluació, els professionals plantegen que l’addicció als videojocs actua com a reguladora de l’intens malestar per la pèrdua d’un familiar. També per l’ansietat derivada de l’augment del nivell d’exigència en el context educatiu.

D’acord amb les conclusions, les estratègies de prevenció aconsellen supervisar l’ús de les pantalles en menors. Apunten al fet que cal marcar “límits clars i ben definits” sobre l’ús de la tecnologia.

A més, recomanen fomentar la pràctica d’altres fonts de satisfacció. Així mateix, també aposten per la creació d’espais d’interacció familiar per a gaudir d’activitats en grup. A més, advoquen per la restricció dels dispositius a les habitacions dels menors.