coronavirus
Alimentos saludables para personas con Covid

Des del Col·legi Oficial de Dietistes-Nutricionistes de la Comunitat Valenciana han volgut oferir a la població una sèrie de pautes i consells per a evitar casos de desnutrició entre malalts de coronavirus.

Un de els símptomes de la COVID-19 és la pèrdua d’olfacte i de gust i amb això la reducció de les ganes de menjar. “És important estar vigilants respecte als aliments que ingereixen les persones que pateixen símptomes” apunta Rafael Birlanga, vicepresident del CODiNuCoVa.

Segons Victoria Martínez, dietista-nutricionista, en cas de falta d’apetit és important realitzar de 4 a 6 menjars al dia. A més, assenyala que l’ideal és preparar menjars senzills. No obstant això, aquestes has de ser de alta densitat nutricional i en poc volum.

En moments de malaltia en què els símptomes no són greus, des del CODiNuCoVa adverteixen que deuen cercar-se aliments de qualitat. Segons expliquen, aquests són els que aporten vitamines i mineralés. “Intentarem oferir, en la mesura que siga possible plats apetibles a la vista”, afirma Birlanga.

A més, els nutricionistes adverteixen que és important parar atenció a la hidratació d’aquests malalts. Birlanga declara que si tenim episodis de dificultat respiratòria, l’aigua ha de ser oferida contínuament. No obstant això, també explica que els gots d’aigua poden substituir-se per tes o infusions.

Garbellats nutricionals, una assignatura pendent

Des del CODiNuCoVa s’insisteix en la necessitat d’incloure als dietistes-nutricionistes dins dels circuits de salut hospitalaris. També donar la importància de realitzar garbellats als hospitals per a detectar la desnutrició dels pacients.

Martínez explica que hi ha estudis que apunten al fet que l’obesitat pot ser un dels pitjors pronòstics del coronavirus. “La malnutrició per excés o per defecte s’ha revelat imprescindible en un millor pronòstic o resposta dels pacients amb coronavirus. No obstant això, en España no compta amb dietistes-nutricionistes als hospitals públics”, conclou.