marenostrum

El Jutjat de Primera Instància Nº 22 de València ha condemnat a Mare Music Events SL a abonar als afectats el preu de les entrades, les despeses ocasionades, danys i perjudicis i les costes processals per la cancel·lació del Festival Marenostrum 2016, tal com va sol·licitar la Unió de Consumidors de València en la demanda civil col·lectiva presentada el passat mes de gener en defensa dels afectats reclamant import dels danys ocasionats per a esta cancel·lació.

Cal recordar que la mercantil va vendre durant mesos entrades, bons i encunys per al festival que havia de celebrar-se els dies 8, 9 i 10 de juliol de 2016 en la Platja dels Peixets (Alboraia). El dia anterior a l’esdeveniment, l’empresa va emetre un comunicat a través de xarxes socials i Internet en el que anunciava que no li concedien la llicència d’activitat i per tant procedien a cancel·lar el festival, quan molts joves amb les entrades comprades ja s’havien desplaçat des dels seus llocs d’origen i, fins i tot havien reservat i abonat allotjament per a eixos dies, davant la immediatesa de l’inici de l’esdeveniment.

Posteriorment, es va celebrar l’esdeveniment els dies 28, 29 i 30 de juliol en un emplaçament diferent i amb un cartell d’artistes diferents, ja que els anunciats inicialment no van poder acudir pel canvi de data. Davant la falta de resposta de l’empresa a les peticions i reclamacions, la Unió de Consumidors de València va presentar una demanda civil contra l’empresa organitzadora, en representació de diversos afectats, sol·licitant la devolució de l’import de les entrades, despeses ocasionades i danys morals, que ha sigut acceptada íntegrament, a més d’imposar la condemna en costes a l’empresa.

Clàusules abusives
D’igual forma, la Fiscalia de València, davant la gravetat dels fets i les denúncies realitzades per la Unió de Consumidors de València, va interposar en un primer moment un procediment judicial contra l’empresa organitzadora per l’existència de clàusules abusives en les entrades que es van vendre, i posteriorment contra Rain Clasic SL per utilitzar les mateixes clàusules per al Festival Marenostrum Experience de 2017, clàusules que recentment han sigut declarades nul·les pels Jutjats del Mercantil de València.

Les resolucions judicials han donat la raó a la Unió de Consumidors de València i a la Fiscalia de València en la defensa dels drets de les persones afectades pels incompliments d’estes d’empreses organitzadores de festivals, i posa de manifest la necessitat d’un major control per part de l’Administració en l’autorització d’aquest tipus d’esdeveniments, garantint a més dels compliments tècnics, de seguretat i respecte a l’entorn, els drets dels consumidors i usuaris per a evitar situacions d’abusos i indefensió com les ocorregudes en el festival de l’any passat.