Un mapa demogràfic mostrarà l’evolució de la societat valenciana

L'Institut Cartogràfic Valencià ha elaborat el primer mòdul sobre el qual serà l'Atles Estadístic de la Comunitat Valenciana.

44
mapas

L’nstitut Cartogràfic Valencià, dependent de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, ha elaborat el primer mòdul sobre demografia corresponent a l’Atles Estadístic Temàtic a desenvolupar a més llarg termini. A través d’ell es pretén mostrar com és la Comunitat Valenciana des de diferents continguts “utilitzant mapes senzills perquè la ciutadania puga visualitzar informació estadística de manera fàcil a través de la cartografia”, segons ha informat el director de l’nstitut Cartogràfic (ICV), Xavier Navarro.

Navarro ha destacat que es tracta de “un projecte que s’anirà ampliant amb la incorporació de diversos mòduls temàtics sobre la Comunitat” i ha avançat que el segon mòdul, disponible en breu, serà el corresponent al sector industrial. L’atles serà accessible des de la pàgina web de l’ICV, on les persones interessades podran consultar, treballar sobre els mapes i “elaborar els seus propis amb les variables que desitgen”.

A més, ha afegit que la Generalitat disposa de molta informació estadística “que poques vegades es mostra d’una manera visual i accessible per al ciutadà”. D’aquesta manera, amb l’Atles Estadístic es pretén mostrar a la societat valenciana com és el nostre territori a partir de la visualització d’informació estadística a través de la cartografia, amb mapes clars i amb la possibilitat de fer consultes i treballar sobre ells.

Mapa demogràfic

Amb les dades arreplegades del portal estadístic de la Generalitat i de l’Institut Nacional d’Estadística, l’Atles Estadístic mostra la realitat del territori valencià, a nivell municipal i comarcal, a través de mapes i com la societat ha anat canviant durant el segle XX i les dues primeres dècades del segle XXI.

La visió que dóna l’Atles Estadístic de l’evolució demogràfica de València “pot considerar-se conseqüència de les variables econòmica i d’urbanització” ha matisat. D’aquesta manera, el mapa demogràfic detalla que la distribució dels habitants pel territori de la Comunitat “no és uniforme”. Motius històrics i geogràfics, com també diferents graus de desenvolupament industrial, comercial i d’explotació de la terra, expliquen la desigual distribució de la població.

A més, els mapes de l’Atles Estadístic permeten diferenciar dues grans zones poblacionals. D’una banda, la part occidental del territori, amb una densitat de població baixa (25 hab./km²) i que correspon en les comarques muntanyenques de l’interior i la part oriental de la Comunitat Valenciana, amb una densitat de població molt alta (200-400 hab./km2). La major densitat de població es concentra en l’àrea metropolitana de la ciutat de València i en les zones costaneres des de Castelló fins a Torrevella, a més del corredor interior que uneix la Ribera amb l’Alcoià, el Vinalopó i el Baix Segura.

Les persones interessades poden obtenir també informació sobre l’estructura de la població valenciana per sexes i per edats, on, en aquest cas, s’observa que la població més jove es localitza en La Plana de Castelló, l’àrea metropolitana de València, així com en la Ribera i la Vall del Vinalopó, per citar alguna curiositat.

Evolució de la població

D’igual manera, apareixen dades sobre l’evolució de la població, així com sobre els moviments migratoris produïts des del segle XX fins a l’actualitat. En aquest epígraf s’analitza l’arribada d’immigrants d’origen estatal durant la dècada dels 60, mentre que a la fi dels 90, associat a un nou cicle expansiu, es produeix un flux d’immigració procedent de l’estranger. En 2008, l’arribada de la crisi posa fi a aquest flux estranger i en 2013 es produeix un fenomen de pèrdua de població a causa de la baixa taxa de natalitat, la tornada d’immigrants als seus països d’origen i l’emigració de joves valencians a l’estranger cercant millors perspectives laborals.

En aquest sentit, de continuar la tendència de pèrdua de població, i segons les projeccions realitzades per especialistes, d’ací a 50 anys podria haver-hi una persona depenent per cada persona en edat de treballar, “la qual cosa suposa un dels reptes més importants als quals s’enfronta la nostra societat”, ha matisat.

L’usuari pot elaborar els seus propis mapes

Finalment, per a analitzar tots els mapes i les seues dades associades, s’ha desenvolupat una aplicació web que, a més de visualitzar i sol·licitar informació, permet fer operacions tals com comparar gràficament les diferents capes; fer consultes a la base de dades per a obtenir un nou mapa com a resposta gràfica a la consulta, visualitzar la taula de dades resultant de la consulta, així com la possibilitat d’exportar aquesta taula a un format adequat per a gestionar-la mitjançant un full de càlcul i Imprimir el mapa que es visualitza; localitzar qualsevol lloc del nostre territori mitjançant una cerca en la base de dades toponímica; canviar el mapa base (ortoimatge, relleu o cartografia topogràfica) i obtenir informació detallada de cadascuna de les capes.

Amb aquesta part corresponent a la demografia del territori valencià, que serà accessible des de la pàgina web de l’Institut Cartogràfic Valencià, s’ha posada a l’abast de la ciutadania el primer mòdul dels diferents que conformaran l’Atles Estadístic, i que s’anirà completant i fent accessible conforme es vagen acabant. Tots els mòduls de l’Atles es poden consultar online perquè l’usuari puga elaborar els seus propis mapes.