La senyoreta Lucia Serrano Morales, pertany a la fall Regne de Valencia – San Valero, és preseleccionada i candidata aspirant a component de la cort d’honor 2018 per part del Sector de Ruzafa A.