La senyoreta Lucia Andrés Salguero, pertany a la falla Falla Doctor Gil i Morte – Doctor Vila i Barberà, és preseleccionada i candidata aspirant a component de la cort d’honor 2018 per part del Sector de Roqueta.

Més informació de falles: www.vivelasfallas.es