Estibadores

Els estibadors han iniciat una vaga de 48 hores en el Port de València. Segons els seus responsables, la situació és de “calma” encara que les instal·lacions portuàries estan paralitzades.

La vaga està sent secundada pel 100% dels estibadors i que solament donaran servei a les mercaderies peribles, bucs mixts i emergències.

Les empreses de transport no han acudit al port i han reprogramat les seues eixides en funció dels aturs anunciats i és per aquest motiu pel qual no existeix pràcticament tràfic de camions.

A València, els estibadors celebraran diverses assemblees per a anar informant sobre el transcurs de la vaga.