bolsas

La Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) ha publicat les llistes provisionals de les borses de treball temporal de la nova Radie Televisió Valenciana. La nova RTVV ha rebut 8.889 sol·licituds per a optar a 26 categories professionals i 62 places d’ocupació, des de tècnic en comunicació fins a operador d’equip, entre unes altres.

Respecte al barem de mèrits s’ha valorat haver treballat en RTVV, l’antiguitat i haver accedit al lloc mitjançant procés selectiu, així com el coneixement d’idiomes i l’experiència laboral.

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) va publicar la convocatòria per als llocs tècnics el passat 6 de juny. Els interessats disposaven de 10 dies hàbils per a presentar les seues sol·licituds per via telemàtica a través de la seu electrònica de la Generalitat.

Segons autoritza la disposició novena de la llei de la nova RTVV la contractació laboral serà de caràcter temporal fins que s’escometa l’adjudicació definitiva de places mitjançant processos selectius. Les persones interessades disposaran de sis dies per a presentar al·legacions de forma presencial.