Las cinco propuestas para crear la nueva Plaza del Ayuntamiento de Valencia

La Plaça de l’Ajuntament de València canviarà d’imatge pròximament. El consistori ha donat a conèixer les cinc propostes finalistes del concurs d’idees per a la remodelació de la plaça valenciana.

Els cinc seleccionats han eixit triats d’entre 22 projectes presentats. Aquests començaran ara una segona ronda que els permetrà desenvolupar la seua proposta. A més, cadascun d’ells s’exposarà en la web de l’Ajuntament i en la mateixa plaça per a donar-los a conèixer als ciutadans.

Tots els projectes tenen en comú un mateix aspecte: descarten la conversió en zona de vianants completa de la plaça. A més, advoquen per un espai arbrat pel qual es mantindria el pas del transport públic.

Serà ja cara a la tardor quan les cinc propostes queden més definides. Una vegada es tinga el guanyador, aquest tindrà sis mesos per a lliurar el projecte final i serà ja el pròxim govern local qui procedisca a realitzar les obres.

PROJECTE 1 | ABRIL 

Plaza urbana arbrada, una proposta coherent i integradora amb l’entorn. Singularitza l’espai urbà i mostra una gran qualitat estètica en el disseny. Inclou una làmina d’aigua i possibilitat de la seua nebulización que aporta un actiu d’adaptació climàtica.

PROJECTE 2 | BATEGA VALÈNCIA 

Proposta senzilla que respon al paper representatiu de la plaça i a la necessitat de crear xicotets espais per a ús quotidià. Està enfocada a realitzar activitats de cures i facilitar l’orientació i l’apropiamiento de l’espai per tota mena de persones.

PROJECTE 3 | DOSSER CLIMÀTIC

Proposta de connexió amb els carrers adjacents. Dona importància als espais amb gran valor patrimonial tenint en compte la connexió amb els carrers adjacents i els fluxos per als vianants. A més, reflexiona sobre el mitjà nocturn amb una proposta d’il·luminació.

PROJECTE 4 | LLENÇ 365 

Senzillesa organitzativa amb referències patrimonials i històriques sobre el paviment. Destaca la revegetació de l’espai i la presència d’aigua en matèria ambiental i de sostenibilitat amb materials de proximitat.

PROJECTE 5 | RE-NATURA 

Dos espais: un amb caràcter representatiu enfront de l’Ajuntament i un altre més enjardinat en l’extrem nord. Zones de respecte davant dels edificis amb valors patrimonials. Organitza l’espai a partir d’un traçat arbori amb superfícies blanes i aigua.