Orquesta

El Palau de Les Arts Reina Sofia ha anunciat que el pròxim mes de setembre durà a terme audicions per a entrar a formar part d’una borsa de treball destinada a l’Orquestra de la Comunitat Valenciana (OCV).

El Diari Oficial de la Generalitat (DOGV) ja ha publicat les bases de la convocatòria amb el procés que regularà la borsa durant tres temporades, concretament fins al curs 2019-2020. Segons les bases se seleccionaran músics para viola, violí, fagot, flauta, trompeta i percussió que entraran a formar part de l’Orquestra a través de baixes, contractes temporals i excedències.

Tots els músics que estiguen interessats a participar en este procés de selecció hauran de remetre la seua sol·licitud abans del 31 d’agost en la pàgina web habilitada per a açò. Una vegada finalitze el termini es realitzarà una preselecció per currículum i mèrits dels sol·licitants en els que es tindrà en compte la formació musical, l’experiència en orquestres professionals, els reconeixements obtinguts i altres mèrits relacionats amb el sector musical.

Serà ja en la segona quinzena de setembre quan tinguen lloc les proves d’aquells candidats que hagen sigut convocats seguint el següent calendari: viola (15 de setembre), flauta (16 de setembre), fagot (17 de setembre), trompeta (18 de setembre), percussió (19 de setembre) i violí (20 de setembre).