Laura Fontes acaba de ser triada component de la Cort d’Honor i pertany a la Falla Plaza Doctor Collado. Els seus extraescolars favorits son ballet, anglès i cantar en el cor. Li agrada estar amb les seues amigues, anar a la falla i participar en els playbacks. Assegura que li agradaria que les falles duraran 2 setmanes en comptes d’una.