El somriure de Laura Carballeda Mollà vol donar una Fallera Major de València a la comissió Albacete-Marvà.