Font: Levante-EMV

La Regidoria d’Igualtat i Polítiques de Gènere i LGTBI destinarà 14.000 euros a estes noves ajudes. Aquesta iniciativa substituix els Premis Caliu que no han pogut celebrar-se per la COVID-19. 

En 2020 tindria lloc la III edició dels Premis Caliu destinats a reconéixer les Falles més igualitàries i diverses. Amb la suspensió de les festes, des de l’Ajuntament s’ha optat per convocar una nova línia de subvencions per a les comissions a projectes que fomenten la igualtat entre dones i hòmens, la diversitat i la no discriminació. 

Font: Diari La Veu

UTILITAT DE LES AJUDES

Així, l’objecte d’aquestes ajudes és donar suport a projectes de les comissions. A més, s’implementarà amb el teixit social dels barris on s’implanten, per contribuir a la superació de barreres i estereotips. Doncs, s’ha de fomentar unes relacions justes i igualitàries entre dones i hòmens, reduir desequilibris i desigualtats de gènere. També la promoció de la participació de les dones en les estructures de decisió i representació de les comissions falleres en tots els àmbits.

Altra finalitat és la visibilització i promoció del principi d’igualtat de tracte i no discriminació per motiu de sexe, d’orientació sexual, identitat de gènere, ètnia, cultura, procedència, religió, creença, edat, situació de pobresa o diversitat funcional o qualsevol altra causa, contribuint a la prevenció davant la intolerància, l’odi o qualsevol forma de discriminació.

A més, impulsar projectes participatius entre les Falles i el teixit social del barri on estiguen implantades, dirigits fonamentalment a la joventut, per a la prevenció de la violència de gènere i reproducció d’estereotips sexistes, així com d’actituds discriminatòries.

Igualment, es perseguix establir projectes de sensibilització i prevenció en matèria de violència sexual. Sobretot, s’instaurarà en esdeveniments festius, esportius, recreatius i temps lliure, amb especial atenció a la població jove i adolescent. També es preten proposar projectes que visibilitzen la diversitat sexual i de gènere. 

Font: ValenciaPlaza

Amb aquesta acció es pretén també elaborar guies, manuals d’estil, decàlegs o recomanacions dirigides a les comissions falleres. Per tant, es preten desenvolupar unes festes amb enfocament de gènere, igualitàries i promotores dels drets humans, dels drets fonamentals de la Unió Europea, i dels objectius de l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible.

DESTINACIÓ DE LES AJUDES

No obstant això, es finançaran els millors cinc projectes presentats. L’import a subvencionar serà de 6.000 euros per al millor projecte; 4.000 per al segon; 2.000 per al tercer i 1.000 cadascú per al quart i el cinquè.