Sens dubte, un dels actes més esperats per al món fallers és l’acte de la Telefonada, moment en el qual l’acte de l’Ajuntament de València, Joan Ribó, obri el sobre lliurat pel jurat per a donar a conèixer el nom de les representants josefines 2018, que reben la telefonada del mateix alcalde i posteriorment la felicitació personal en les seues cases davant una gran expectació. Així és i així ho narrem en 7 Televalencia de la mà de José González.