Junta Central Fallera caminarà cap a convertir-se en una entitat de voluntariat. La fi és posar en valor el treball de les persones voluntàries. I així reconèixer normativament la seua funció, els seus drets i obligacions. També es desitja continuar amb l’excel·lència en la gestió del món faller.

Durant el Ple del mes de novembre, celebrat aquest dimarts, la coordinadora d’Educació, Cultura i Esports de l’Ajuntament de València, Marina Alarcón, ha presentat el projecte de constitució de Junta Central Fallera com a entitat de voluntariat. Naix amb la voluntat de contribuir a l’evolució. I a posar en valor el treball de les persones voluntàries de l’organisme autònom municipal.

La relativa necessitat d’acollir-se a aquest marc normatiu és el fet de: “reconèixer normativament la funció, els drets i les obligacions dels components de Junta Central Fallera quant a la utilització de mitjans i recursos”. Així com “eliminar els obstacles que dificulten la participació”.

Un altre aspecte és “delimitar el vessant jurídic i establir mesures de suport i foment de la participació”. Alhora que “garantir el respecte a les persones voluntàries i la qualitat de la seua acció”. També tracta de reforçar la declaració de les Falles com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat, i remarcar el seu “element d’excel·lència”. La proposta, en la qual s’està treballant, s’elevarà al Consell Rector de Junta Central Fallera per a la seua aprovació.

INFORME DE PRESIDÈNCIA

D’altra banda, el president de Junta Central Fallera, Carlos Galiana, en l’informe de Presidència, ha comunicat que el sopar de Nadal i el brindis per als components de JCF tindrà lloc el dimarts 13 de desembre després del Ple. Mentre que el brindis per a les comissions falleres se celebrarà el 22 de desembre en el Palau de l’Exposició. També ha destacat la aprovació del pressupost de Junta Central Fallera per al 2023. Cal recordar que augmenta un 5,8% i arriba als 2,8 milions d’euros.

D’altra banda, el Ple ha aprovat la classificació de Falles. En la qual seran incorporades, en les seccions que respectivament han sol·licitat, les comissions falleres de nova creació.