Macrodespertà Infantil

La Junta Central Fallera, amb l’ànim de mantenir vives les tradicions i de manera especial per als més xicotets, ha organitzat la IV Macrodespertà Infantil per a xiquets i xiquetes de 8 a 14 anys i amb productes pirotècnics de classe I (bombetes). La cita serà el pròxim dia 26 de febrer, a les 7.30 hores, i el punt de trobada serà lel carrer Marquès de Dos Aigües al costat del Carrer La Pau.

Per a poder participar en la IV Macrodespertá Infantil, cada comissió haurà d’inscriure un màxim de 4 components. Juntament amb la inscripció, s’haurà d’adjuntar fotocòpia de l’autorització signada pels pares o tutors dels participants i haurà de portar-la amb la persona que acompanye als participants de cada comissió eixe mateix dia.

Els participants hauran de portar l’acreditació col·locada en un lloc visible, tant per a arreplegar el material pirotècnic com per a participar en la macrodespertá.

El termini d’inscripció finalitzarà el 16 de febrer de 18.30 a 20.00 hores en la Delegació d’Infantils i Joventut de Junta Central Fallera, juntament amb la carta de la falla segellada i signada pel president i l’autorització paterna o tutorial.

Les credencials es lliuraran en la Delegació d’Infantils i Joventut de 18.30 a 20.00 hores els dies 20, 21 i 22 de febrer.