El ple de la Diputació de València, celebrat aquest dimarts, ha aprovat per unanimitat la creació del primer Pla d’Igualtat promogut per la institució, on ha participat personal de totes les àrees de la casa. Un pas més en la gestió de l’equip de govern de la Corporació provincial, que ha apostat des del primer moment per la Igualtat com a eix vertebrador de les seues polítiques.

Aquest pla dóna resposta a les obligacions pròpies de les administracions públiques assenyalades en la Llei Orgànica 3/2007, que insta a tenir un pla per a promoure la igualtat de tracte i d’oportunitats en l’ocupació pública. La institució provincial no havia abordat fins hui un pla d’aquestes característiques.

Isabel García, diputada d’Igualtat ha destacat que es tracta d’un dia històric per a la Diputació de València, ja que “han hagut de transcórrer 10 anys perquè la Diputació complisca amb el mandat obligatori de la Llei d’Igualtat efectiva entre homes i dones i realment complim no solament amb l’obligatorietat imposada per la Llei, sinó a més amb el compromís polític que hem assumit des de principi de legislatura”.

Per la seua banda, el president de la Diputació, Jorge Rodríguez, ha destacat “el consens d’aquest Pla d’Igualtat i el treball en el qual s’han implicat des dels diputats fins als diferents funcionaris de la casa i els altres departaments”. A més, ha recalcat que el que es pretén amb aquest Pla d’Igualtat és “millorar la vida de les persones, tant dels homes com de les dones, en el cas de les dones treballant a més per l’assentament laboral i prevenció de la violència masclista, apostant a més per mesures de conciliació de la vida laboral i familiar”.

Rodríguez ha recordat el Pacte contra la Violència de Gènere que es va signar la setmana passada, on intervenen diferents institucions de la Comunitat i on la Diputació de València coordinarà tres mesures concretes: l’elaboració i implementació de plans d’igualtat en entitats locals de tot el territori; la realització de programes, serveis i polítiques públiques de recolze en matèria de violència de gènere per a municipis de menys de 20.000 habitants; així com el blindatge i augment del pressupost de partides destinades a la lluita contra la violència contra les dones per part de les diputacions. “Volem que la igualtat siga una punta de llança al llarg d’aquesta legislatura”, ha insistit el president de la Diputació.

 Promoure la Igualtat de forma activa

 El Pla d’Igualtat que s’ha aprovat aquest dimarts és un instrument que defineix els objectius i les principals mesures a adoptar tendents a eliminar qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe que puguen o pogueren existir, i a promoure de manera activa la igualtat d’oportunitats entre dones i homes en la gestió i pràctiques de recursos humans de la Diputació.

El document s’estructura en diferents àrees que inclouen els continguts que la Llei d’Igualtat indica per a les organitzacions laborals relacionats amb l’accés a l’ocupació; la promoció, la formació; les retribucions, a més de mesures per a afavorir en termes d’igualtat entre dones i homes, la conciliació laboral, personal i familiar i per a la prevenció de l’assetjament sexual i de l’assetjament per raó de sexe.

Amb aquest primer pla d’Igualtat el que es pretén és integrar la igualtat d’oportunitats entre dones i homes en la gestió del personal de la Diputació de València. Per a açò es plantegen una sèrie d’objectius entre els quals es troben la promoció de l’equilibri en la participació de les dones i dels homes en tots els àmbits de l’organització i la incorporació dels valors i els principis de la igualtat en la cultura i gestió de l’entitat.

El Pla d’Igualtat de la Diputació de València és aplicable al personal funcionari i laboral subjecte al règim jurídic-laboral que es regeix pel mateix conveni col·lectiu. El període d’aplicació de l’I Pla d’Igualtat en la Diputació de València serà de tres anys (2017-2020).