La Comunitat Valenciana reduirà la seua taxa d’atur al 14,4 % en 2018 amb un creixement econòmic del 2,7 %. Estes afirmacions que ha reflectit l’informe “Situació València del BBVA” vénen recolzades per les exportacions i la recuperacions de les inversions.

Estos datos volen dir que per a l’any pròxim s’espera la creació de 120,000 llocs de treball a la Comunitat encara que els responsables de l’informe afirmen que la situació de l’atur seguirà sent inacceptable i encara quedaria molt treball per fer”.

D’entre tots els riscos que pot córrer el creixement econòmic de l’economia valenciana, estan els que produïts pel brexit en ser la Comunitat una de les més exposades per l’exportació de béns, el turisme i la inversió immobiliària de britànics.