Quan ja quasi s’està donant per finalitzat el curs escolar 2018/2019, la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha presentat la proposta del curs acadèmic 2019/2020.

Aquesta proposta marca el dia 9 de setembre com a dia d‘inici de curs escolar per a l’alumnat d’Educació Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat i Formació Professional.
Les classes finalitzaran el 18 de juny, en Infantil i Primària; i en Secundària, Batxillerat i Formació Professional tindran com a data de finalització el 16 de juny, segons informa la Conselleria d’Educació en un comunicat.

D’aqueixa manera l’Educació Infantil i Primària comportaran entre 845 i 855 períodes lectius; els dos primers cursos de Secundària impartiran entre 1.010 i 1.022 períodes, mentre que en tercer i quart curs s’afegiran dos períodes lectius setmanals més.

L’educació per a adults, començarà el 17 de setembre i finalitzarà el 12 de juny; en ensenyaments esportius i artístics la data serà del 23 de setembre al 16 de juny, i en ensenyaments d’idiomes, de l’1 d’octubre de 2019 al 24 de juny de 2020.

Període de vacances

El període de vacances establit serà el següent: les vacances de Nadal tindran lloc del 23 de desembre al 6 de gener, tots dos dies inclusivament, i les de Pasqua, del 9 al 20 d’abril de 2020, també els dos inclosos.

Pel que fa als dies no lectius durant el curs escolar, es consideren festius el 9 d’octubre, l’1 de novembre, el 6 de desembre, el 19 de març i l’1 de maig.