L’horta de Godella segueix viva

El municipi manté una forta tradició agrícola que es veu reflectida en els camps de l'horta que envolten el municipi i en el Museu Agrari.

Godella manté una forta tradició agrícola que és veu reflexada als camps de l’horta que envolten el municipi i al Museu Agrari, situat en la planta baixa de la Torre de la Casa Palau dels Boïl, també anomenada Casa Palau de Serdanyola i catalogada com Bé d’interès cultural.

La colecció museográfica agrària va ser catalogada l’any 1995 i la  té unes 113 peces que mostren els utensilis que utilitzaven els agricultors, com a trilles per a la plantació del blat, maquines de plantació i recol·lecció de cotó, eines relacionades amb el cultiu de l’olivera o del cacau, entre unes altres.

Una mostra, amb visites concertades, que que vol acostar de forma didàctica i visual la riquesa de l’horta, que va ser una forta font d’ingressos per als seus veïns i veïnes, ja que la majoria de les famílies vivien del camp. El pas dels anys ha donat pas a una explotació diferent dels seus camps, però mantenint viva la tradició agrícola.