Que l’esport té múltiples beneficis, açò és indiscutible. Però si a més serveix com a fil conductor per a ajudar a les persones més desfavorides, millor. D’açò s’encarrega l’ONG Goals for Freedom, que a través d’una sèrie de paxangues en les quals es pot apuntar tot el vulga, se solucionaran nombrosos problemes socials.

L’àrea d’Igualtat de la Diputació de València s’ha involucrat molt en aquesta iniciativa per les causes a les quals ajuda i pels valors que projecta. Però el que més ha cridat l’atenció ha sigut que l’esport servisca per a ajudar als altres.

Goals For Freedom aposta per la diversió en el futbol per a solucionar les injustícies del món.