Gloria Tello:
Gloria Tello en el interior del Palau de la Música.

Reivindicar la posició de la dona en l’àmbit cultural és l’objectiu marcat la regidora de Cultura en el Ajuntament de ValènciaGlora Tello. Des que va arribar al càrrec, Tello va apostar per impulsar el paper de la dona com a «trencadora d’estereotips» i «preasignarles un espai definit» en l’àmbit cultural.

Així ho ha explicat la regidora en una entrevista a la revista «MYM», una edició especial de 7 Televalencia que ha arribat aquesta setmana amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la Dona.

Com valoraries la incorporació d’un major nombre de dones en la cultura valenciana?

El paper de la dona en la cultura valenciana ha de reivindicar-se en peus d’igualtat en tots els aspectes. En l’àmbit intern, la incorporació d’un major nombre de dones en situacions de responsabilitat en la gestió de la cultura des de les institucions, museus i auditoris de la ciutat és, sens dubte, un bon símptoma de l’avanç de la igualtat de gènere en la nostra societat.

La cultura suposa també un compromís amb el canvi social amb impacte molt més ampli en la resta de la societat. El paper de la dona en la cultura ha de reivindicar-se com a trencadora dels estereotips de gènere que injustament ha vingut a atribuir certes característiques al masculí o el femení en la societat en el seu conjunt i a preasignarles un espai definit.

Creus que en aquest sector s’ha aconseguit la igualtat de gènere o, per contra, encara existeix una discriminació laboral com ocorre en altres àmbits laborals?

En els diferents sectors culturals la situació de la dona reprodueix la situació de desigualtat de gènere. Hui dia, continua sent una realitat en la nostra societat. Entre ells, la discriminació laboral constitueix una xacra que ha de ser combatuda, sense excepcions, tant per les administracions públiques com pel sector privat.

Com es fomenta des de la Regidoria de Cultura la igualtat en aquest àmbit?

El paper de les institucions públiques quant al reconeixement de la igualtat de gènere en l’àmbit laboral ha de centrar-se en la contractació en peus d’igualtat i amb únic sotmetiment als principis de mèrit, capacitat i interès artístic dels projectes que es decideixen impulsar.

En aquest cas, quines iniciatives s’han dut a terme?

Des de la Regidoria de Cultura hem inclòs criteris de valoració de foment de la igualtat de gènere en la convocatòria anual de subvencions a projectes culturals, dirigida a entitats sense ànim de lucre. Aquesta convocatòria constitueix el principal instrument a través del qual impulsem i col·laborem centenars de projectes culturals organitzats per la societat civil i que tenen seu a la nostra ciutat.

En l’àmbit del foment de la igualtat, des de la Regidoria de Cultura i també des de l’àrea de Cultura de la Diputació de València, sempre hem apostat per la sensibilització en la matèria. Un exemple és a través de projectes expositius que denuncien la desigualtat, com el de l’exposició ‘‘Anònimes”. Amb aquestes activitats pretenem, no solament denunciar la situació de desigualtat que les dones continuem patint en molts àmbits de la nostra vida, sinó també reivindicar el nostre paper en la primera línia de l’activitat cultural.