La Comunitat Valenciana suma una decena de rebrotes que afectan a un nuevo perfil poblacional
Tirana (Albania), 09/03/2020.- A group of women look at their smart phones outside the infected section in the center hospital in Tirana, Albania, 09 March 2020.Albanian authorities have secured the infection section in the general hospitals and closed every social activities in the country after they discovered the first two cases of patients infected with Covid-19. EFE/EPA/Malton Dibra

El BBVA ha presentat hui els resultats de la IX Enquesta de l’Institut BBVA de Pensions. En aquesta edició, l’estudi s’ha centrat en la generació dels millennials, els joves nascuts entre 1978 i 1999.

Segons els resultats, un terç dels enquestats ha assegurat voler jubilar-se al més prompte possible sense esperar als 65 anys. En el cas de la Comunitat Valenciana, la mitjana d’edat en la qual els joves desitgen jubilar-se és als 63,6 anys enfront dels 63,1 de la mitjana nacional. Per contra, destaca que un 5% dels millennials preferiria romandre en el mercat laboral el màxim temps possible.

La sociòloga Elisa Chuliá ha explicat que quasi la meitat dels enquestats (48%) encara no han pensat a quina edat es jubilaran. La xifra varia si es compara per grups d’edats. La majoria dels adults de 32 a 42 anys sí han pensat sobre això (59%); per contra, els menors de 31 anys asseguren no haver pensat quina serà la seua edat de jubilació (55%). Chuliá ha declarat que aquesta diferència en la manera de pensar s’associa a la percepció d’un retir encara molt llunyà.

UNA JUBILACIÓ SENSE PENSIONS PER ALS MILLENNIALS

L’enquesta en la qual han participat més de 3.000 persones també ha revelat que quasi la meitat dels joves (47%) creuen que no cobraran una pensió pública. No obstant això, gana lleugerament el sí (53%) amb una xifra una mica més alta en la Comunitat Valenciana (59%) el que revela la confiança dels valencians davant el sistema de pensions de la Seguretat Social.

En aquest punt resulta cridaner que la falta de seguretat en les pensions públiques no determina el comportament d’estalvi. Només el 19% dels escèptics ha començat a estalviar per a la seua vellesa.

Respecte a l’hàbit d’estalvi, sis de cada deu millennials encara no estalvien per a la jubilació. No obstant això, asseguren que sí que seria convenient fer-ho. Chuliá ha declarat que els enquestats han marcat els 37 anys com l’edat clau per a començar a estalviar. La xifra quadra amb les dades extretes de l’estudi ja que fins als 30 anys només és un 9% dels joves els qui estalvien per a la jubilació. La xifra creix considerablement dels 31 a 39 anys (21%) i aconsegueix màxim en els majors de 39 anys (29%).

Preguntats sobre quins són els instruments més usats per a estalviar cara a la jubilació hi ha un clar vencedor. Quasi la meitat dels estalviadors (48%) utilitzen els plans de pensions individual o associat; els segueixen els depòsits o llibretes d’estalvi (28%); i la tercera posició l’ocupen tant els fons d’inversió o borsa com els plans de pensions d’empresa (14%). Per darrere queden les propietats immobiliàries (10%); altres actius no financers (8%); les assegurances d’estalvi i rendes vitalícies privades (7%); i altres actius financers (6%).

APOSTA PER LA REFORMA DEL SISTEMA DE PENSIONS

Segons les dades, tres quartes parts dels enquestats creuen que el sistema de pensions precisa de reforma. Un 56% dels valencians creu que aquesta reforma hauria de ser rotunda i canviaria el funcionament actual. Per contra, un 30% considera que només haurien de realitzar-se canvis parcials limitats a alguns paràmetres concrets.

Segons Chuliá, aqueixes ganes de canvi poden estar associades al fet que el 68% considera que l’actual sistema de la Seguretat Social augmentarà el seu dèficit en les pròximes dècades en créixer l’esperança de vida i creixerà per tant la inviabilitat de cobrament. A més, el 67% dels valencians enquestats creu que cobrarà menys que tot el cotitzat en la seua vida laboral.

Respecte a com hauria de ser el model ideal, el 48% aposta per un sistema mixt. Aquest sistema seria la combinació d’una pensió pública complementada amb estalvi privat. El que no estan conformes és que es paguen més imposats per a resoldre el problema. Consideren que seria millor incentivar fiscalment els plans d’ocupació. Aquests suposarien que el Govern exigira a les empreses oferir als seus empleats un pla de pensions com a part de la seua retribució de manera que cada treballador tinguera un compte d’estalvi pròpia que poguera portar-se amb si en els diferents canvis d’empresa.

LA IDEA DEL PROGRÉS GENERACIONAL PERD FORÇA

Entre els milennials està molt present la idea que la seua vida actual és però que la que van tenir els seus pares a la mateixa edat. Només quatre de cada deu valencians creu que la seua vida actual és millor que la dels seus progenitors. A més, la visió és més negativa entre aquells que compten amb estudis universitaris.

Aquest pensament dista molt del qual van tenir els seus pares en el seu moment. Els baby boomers van considerar que la millora respecte als seus progenitors era molt clara (70%).

Respecte a la idea de paternitat, el 73% dels millennials no té descendència i el 32% no la desitja. Només el 27% ja té algun fill encara que la presència es redueix al 4% si es parla dels menors de 31 anys. Quant al nombre de fills mitjana està en 1,7. No obstant això, aquells que sí que desitgen tenir els agradaria que anaren dos.