fuentes

Les fonts del Passeig de l’Albereda recuperaran el seu color blanc original després del procés de manteniment i millora previst per la Delegació del Cicle Integral de l’Aigua. Així ho avançava esta setmana el regidor Vicent Sarrià, qui explicava que els treballs “retornen a les fonts del Passeig de l’Albereda el color blanc que tenien en els anys 80, que està en sintonia amb el conjunt d’elements decoratius d’esta zona”.

La planificació del treball de manteniment de les fonts s’ha realitzat ajustant-se a l’establit en el pla de manteniment oferit per la contracta de manteniment de fonts ornamentals (IMESAPI), per la qual cosa no ha suposat cap cost addicional per a l’Ajuntament.

La primera font sobre la que s’ha actuat ha sigut la situada en la confluència del Passeig de l’Albereda amb l’avinguda d’Aragó, que es va construir el 20 de juliol de 1878, i que des del dimecres va tornar al seu funcionament habitual amb aigua.

Les actuacions han consistit en la neteja del monument central i de la tassa, la revisió i reparació dels elements lumínics, canalitzacions i hidràulica externa, i el repintar del conjunt amb el mateix color que els fanals circumdants, actuació sobre els casilicios i altres elements del Passeig de l’Albereda. D’esta manera, les fonts destacaran sobre el fons verd de la vegetació que les envolta.

Els treballs en la font propera a Vivers començaran després de la Batalla de Flors que se celebra aquest diumenge, i a més de la neteja i reparacions, inclouran també la substitució de la il·luminació existent per una altra de tipus led.